Coneix-nos

AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA, S.A. és una societat distribuïdora d'energia elèctrica, amb xarxa pròpia, inscrita en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuidors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb el número d'identificació R1-014.

La nostra xarxa, transmet l'energia elèctrica fins als llocs de consum, a dinou municipis de quatre comarques de la província de Girona, amb una òptima qualitat de subministrament.

En la nostra activitat de distribució, apliquem un nivell tecnològic elevat, i gràcies a això, es proporciona un subministrament en les millors condicions de qualitat, seguretat i regularitat que satisfà la demanda de tot tipus d'usuari.

Tot el nostre sistema de distribució està telecontrolat i telemandat per un sistema informàtic que actua sobre la totalitat de les instal·lacions en temps real. Desenvolupem l'activitat amb l'agilitat, el dinamisme i el servei al client d'una empresa independent.