El frau elèctric

El frau elèctric: què es i riscos associats

La connexió directa a la xarxa elèctrica o la manipulació del comptador suposa un risc greu de seguretat i salut de les persones: risc d’incendi i un major risc d’electrocució o inclús la mort tant per la persona que està manipulant la instal·lació com pels tercers que viuen a l’edifici.

A més, aquesta acció d’enganxament il·legal està tipificat com a delicte de defraudació d’energia en l’article 255 del codi penal.

Per aquests motius, és important entendre què és el frau elèctric, com ens afecta, quins perills comporta i quines són les seves conseqüències.

 

Què és un frau elèctric?

Un frau elèctric és l’alteració il·lícita d’una instal·lació elèctrica, per tal d’evitar el cost econòmic associat a l’energia consumida.

Aquesta pràctica afecta directament a les factures de la resta de consumidors, donat que l’energia defraudada no consta al sistema elèctric, no col·labora amb el sosteniment econòmic de les xarxes i ni del mateix sistema, i per tant encareix l’import que, en concepte de càrrecs i peatges, paguem la resta de consumidors.

Existeixen dos tipus de fraus elèctrics:

  • Connexió directa a la xarxa exterior o a la instal·lació d’un altre consumidor
  • Manipulació del comptador o altres part de l’equip de mesura per persones alienes a l'empresa distribuïdora, que són els únics autoritzats per manipular el comptador. En aquest sentit, qualsevol manipulació o el fet de retirar el precinte podrà considerar-se una actuació il·legal.

 

 

Quins perills comporta?

  • Risc per a la instal·lació i les persones: Una instal·lació manipulada perd els elements de protecció associats obligatoris per normativa. Fet que pot provocar electrocucions, explosions, incendis o descàrregues elèctriques a objectes, animals i/o persones.
  • Qualitat del subministrament: Una instal·lació manipulada pot provocar sobrecàrregues a la xarxa, baixades de tensió o deteriorament dels equipaments elèctrics. Això pot suposar també un retard en la reparació de possibles avaries.

 

Quines conseqüències comporta?

  • Conseqüències penals: Els fraus elèctrics estan tipificats com a delicte en l’article 255 del Codi Penal. La sanció va de 3 a 12 mesos de presó, si l’import defraudat supera els 400€, i comporta una sanció econòmica d’entre 1.000 i 2.000€.
  • Conseqüències pel subministrament elèctric: D’acord amb l’article 87 del RD 1955/2000, Agri-Energia Elèctrica podrà interrompre el subministrament de forma immediata i ho comunicarà a l’Administració competent.
  • Conseqüències econòmiques: Es facturarà l’energia defraudada d’acord amb la legislació vigent. A més, suposa un augment en les factures de la resta d’usuaris.

 

Per posar fi al frau elèctric és important la col·laboració de tothom. Per aquest motiu, des d’Agri-Energia Elèctrica posem a disposició el correu electrònic de info@agrienergiaelectrica.com, i el telèfon gratuït de 900727272, per tal que davant de qualsevol sospita de connexió directa a la xarxa o manipulació del comptador es pugui comunicar directament a Agrienergia, per tal de fer les comprovacions i accions pertinents.