Riscos elèctrics en treballs de poda i tala

Consideracions a tenir en compte abans de talar, tallar o podar un arbre a prop d’una línia elèctrica aèria

Els accidents elèctrics es produeixen pel contacte d’una persona o objecte amb les parts en tensió de les instal·lacions.

La gravetat de l’accident dependrà de la intensitat, duració i trajectòria de la corrent elèctrica al travessar el cos de la persona afectada.

Quines mesures de prevenció hem d’adoptar?

 1. Abans de començar l’activitat forestal, inspecciona visualment si tens línies elèctriques aèries a prop. Si n’hi ha, realitza un anàlisi previ, tenint en compte la ubicació de l’arbre respecte de la línia, la màxima desviació dels conductors i el màxim abast del que es talli.
 2. Informa’t de les característiques de la línia i si està en servei, trucant-nos al telèfon gratuït 900727272. Els suports elèctrics disposen d’una identificació única a la seva base, que facilitaran la identificació del circuit en cas que sigui necessari.
 3. Tota la línia aèria es considerarà en tensió fins que Agri-Energia Elèctrica confirmi el contrari.
 4. Per patir una descàrrega elèctrica no és necessari que l’arbre estigui tocant el cable, només serà necessari que s’acosti lo suficient, ja que es pot produir un arc elèctric per proximitat entre conductors.
 5. Qualsevol element que envaeixi la distància de prohibició (grues, antenes, pèrtigues, arbres...) han de considerar-se en tensió, i en conseqüència, la distància de seguretat respecte a ells també s’ha de respectar. Cal estar alerta també dels moviments dels arbres o branques durant els treballs, i també de les oscil·lacions dels cables amb el vent.
 6. Si algú toca o s’aproxima als cables, o les branques estan molt pròximes als cables, poden produir-se descàrregues elèctrica, amb un risc molt greu d’electrocució per a les persones.
 7. S’ha de tenir en compte que les línies elèctriques tenen reconnexions manuals i automàtiques. Després d’una desconnexió inicial d’una línia degut a un contacte amb un arbre, el centre de control d’Agri-Energia Elèctrica pot realitzar intents de reconnexió cada pocs segons.
 8. En el supòsit que un arbre caigui sobre una línia, no tocar MAI l’arbre. Cal posar-se en contacte amb Agri-Energia Elèctrica i enviarem personal especialitzat a la zona per avaluar la situació i assegurar-nos que la línia es troba sense tensió.

 

 

Què fer si veig o em succeeixen alguna d’aquestes situacions?

 1. Un arbre ha caigut sobre els conductors o veig un conductor trencat caigut al terra:
  • Allunyar-se i no tocar res.
  • Avisar a la resta de persones que puguin haver-hi a prop.
  • Avisar a Agri-Energia Elèctrica mitjançant el telèfon gratuït 900727272 o al 112.
 2. Es produeix un contacte accidental d’un vehicle o maquinària amb un conductor elèctric:
  • L’operador ha de continuar dins la cabina, i ningú ha d’acostar-se al vehicle.
  • L’operador ha d’intentar allunyar el vehicle del conductor elèctric. Si no es possible, ha de continuar dins el vehicle fins que no hi hagi tensió a la línia.
 3. Si és urgent abandonar el vehicle:
  • S’ha d’assegurar que no hi hagi cables caiguts a prop.
  • Baixarà fent un salt, caient amb els peus junts, sense separar els braços. Mai tocarà el vehicle i el terra de forma simultània.
  • S’allunyarà del vehicle donant passos curts i amb els braços enganxats al cos, sense tocar cap objecte de la zona.