La revolució del comptador intel·ligent

Per el client, l’element més important de tota la xarxa és el nou comptador de Telegestió. Aquest comptador, que està en constant comunicació amb els nostres sistemes centrals, ofereix uns grans avantatges referents a la informació que es pot obtenir del subministrament elèctric:

    • Informació horària de consum d’energia, permetent gestionar i flexibilitzar la demanda en relació al cost de l’energia.
    • Informació dels consums de facturació, fent que ja no sigui necessari realitzar lectures estimades, i que la facturació sempre tingui els consums reals del període a facturar.
    • Digitalització de les operacions, podent canviar els valors de la potència contractada, o la tarifa directament des dels nostres serveis centrals, sense la necessitat d’enviar un tècnic al seu domicili.
    • Millora de la qualitat del servei gràcies a les notificacions de possibles incidències que pugui haver-hi al seu subministrament.

 

Per a Agri-Energia Elèctrica, la instal·lació generalitzada de comptadors intel·ligents, també ha suposat un abans i un després. Els nous comptadors de telegestió recullen amb exactitud les dades del consum elèctric i els transmet de manera automàtica als nostres sistemes d'informació. Per altra banda, els nous comptadors també faciliten la operativa diària com la lectura del comptador i les altes, baixes o modificacions de potència i premeten treballar sobres les possibles incidències amb major celeritat. Aquest fet permet una millora en la fiabilitat i qualitat del subministrament d'energia elèctrica als nostres clients.