Pla Estratègic de Digitalització 2021-2023

Des de la Unió Europea fa alguns anys que es venen impulsant desenvolupaments normatius per anar donant forma a les palanques de canvi del sector energètic.

També en el sector elèctric, tant a nivell nacional, com a nivell europeu, venim observant bones pràctiques sobre el procés que ha de convertir als actuals gestors de xarxes de distribució en el nou concepte que s'espera de nosaltres: DSO (en les seves sigles en anglès, “Distribution System Operator”), element aquest indispensable per a migrar a un sistema elèctric més multidireccional, intel·ligent i flexible.

En aquest context, hem plantejat des d'Agrienergia un projecte integral de “Transformació digital de la gestió de la distribució elèctrica en l'entorn i vectors de la transició energètica”, posant el focus en l'execució d'ambicioses inversions en digitalització de la nostra xarxa de distribució, que materialitzem en el nostre Pla Estratègic de Digitalització 2021-23.

El pla d'inversió que hem plantejat per al període 2021-23, en la seva part concentrada en el desenvolupament d'inversions en digitalització, persegueix implementar un conjunt de mecanismes que aportin flexibilitat i un reforç en seguretat i qualitat de subministrament, afavorint, d'igual manera el millor posicionament de les persones i empreses del nostre mercat per a la seva presa de decisions en clau de consums energètics.

Estem potenciant una xarxa de comunicacions cibersegura, que permeti donar suport a la implementació de diferents solucions tecnològiques basades, tant en dispositius localitzats al llarg de la xarxa, com en sistemes de diferent tipologia i amb una clara orientació a la disposició d'eines basades en les analítiques més innovadores de dades.

La supervisió avançada de la nostra xarxa, en els seus diferents nivells de tensió, i també a nivell de transformador, que ens permeti entendre millor el seu funcionament, anticipar congestiones i aplicar les soluciones més intel·ligents, es la base que ens permet la integració eficient, tant dels nous recursos distribuïts (generació renovable, bateries), com dels nous usos de l'energia (recàrrega del vehicle elèctric, flexibilitat des del costat de la demanda o comunitats energètiques).

Per a l'execució de tan ambiciós pla de transformació digital treballem en el marc del programa de finançament del RD 1195/2021, de 21 de desembre, profunds NextGenerationEU, que regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric con carrego als profunds del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)