Pla Estratègic de Digitalització 2021-2023

Des de la Unió Europea fa alguns anys que es venen impulsant desenvolupaments normatius per anar donant forma a les palanques de canvi del sector energètic.

També en el sector elèctric, tant a nivell nacional, com a nivell europeu, venim observant bones pràctiques sobre el procés que ha de convertir als actuals gestors de xarxes de distribució en el nou concepte que s'espera de nosaltres: DSO (en les seves sigles en anglès, “Distribution System Operator”), element aquest indispensable per a migrar a un sistema elèctric més multidireccional, intel·ligent i flexible.

En aquest context, hem plantejat des d'Agrienergia un projecte integral de “Transformació digital de la gestió de la distribució elèctrica en l'entorn i vectors de la transició energètica”, posant el focus en l'execució d'ambicioses inversions en digitalització de la nostra xarxa de distribució, que materialitzem en el nostre Pla Estratègic de Digitalització 2021-23.

El pla d'inversió que hem plantejat per al període 2021-23, en la seva part concentrada en el desenvolupament d'inversions en digitalització, persegueix implementar un conjunt de mecanismes que aportin flexibilitat i un reforç en seguretat i qualitat de subministrament, afavorint, d'igual manera el millor posicionament de les persones i empreses del nostre mercat per a la seva presa de decisions en clau de consums energètics.

Estem potenciant una xarxa de comunicacions cibersegura, que permeti donar suport a la implementació de diferents solucions tecnològiques basades, tant en dispositius localitzats al llarg de la xarxa, com en sistemes de diferent tipologia i amb una clara orientació a la disposició d'eines basades en les analítiques més innovadores de dades.

La supervisió avançada de la nostra xarxa, en els seus diferents nivells de tensió, i també a nivell de transformador, que ens permeti entendre millor el seu funcionament, anticipar congestiones i aplicar les soluciones més intel·ligents, es la base que ens permet la integració eficient, tant dels nous recursos distribuïts (generació renovable, bateries), com dels nous usos de l'energia (recàrrega del vehicle elèctric, flexibilitat des del costat de la demanda o comunitats energètiques).

Amb relació a aquestes actuacions executades, el resum de les mateixes pel pla estratègic per la digitalització de la xarxa de distribució en el període 2021-23 es corresponen amb el següent:

Exercici 2021:

Actuadors de xarxa de Mitja Tensió: Implantació a la xarxa de mitja tensió d'un conjunt d'elements que permeten el telecontrol de la xarxa, rebent mesures i senyals de múltiples punts i afavorint la seva gestió avançada i control digital i remot.

Supervisió avançada de Centres de Transformació: Instal·lació de sensors en les sortides de baixa tensió dels centres de transformació, el monitoratge i l'avaluació de la qual permetrà optimitzar el control de la xarxa de baixa tensió, millorar la qualitat de subministrament, ajudar en el control i detecció de pèrdues no tècniques de la xarxa, així com agilitzar la identificació i resolució d'incidències en baixa tensió.

Sistemes de Comunicació: Desenvolupament d'un sistema de comunicacions per a la transmissió d'informació des de diferents punts de la xarxa fins als centres de dades centrals, reforçant la infraestructura de comunicacions, tant en capacitat, com en seguretat en els sistemes d'informació, per a continuar avançant en la integració de les diferents solucions tecnològiques de digitalització de la xarxa.

Plataforma relativa a la capacitat d'accés: En compliment de la normativa vigent, desenvolupament d'una plataforma web des de la qual accedir a la informació sobre la capacitat de la nostra xarxa, així com establir un canal de comunicació amb el client àgil i eficient, que permeti el registre i gestió digital i transparent de les sol·licituds i gestions amb la nostra distribuïdora.

Exercici 2022:

Actuadors de xarxa de Mitja Tensió: Implantació a la xarxa de mitja tensió d'un conjunt d'elements que permeten el telecontrol de la xarxa, rebent mesures i senyals de múltiples punts i afavorint la seva gestió avançada i control digital i remot.

Supervisió avançada de Centres de Transformació: Instal·lació de sensors en les sortides de baixa tensió dels centres de transformació, el monitoratge i l'avaluació de la qual permetrà millorar el control de la xarxa de baixa tensió, millorar la qualitat de subministrament, ajudar en el control i detecció de pèrdues no tècniques de la xarxa, així com agilitzar la identificació i resolució d'incidències en baixa tensió.

Analítica avançada de la xarxa de Baixa Tensió: Implantació d'una plataforma digital d'integració i tractament d'un gran volum de dades provinent de la xarxa de baixa tensió, que millori el seu enteniment i la presa de decisions més àgils i eficients, amb tractament predictiu i funcions avançades i intel·ligents, sota el concepte “Smart grid” per a la baixa tensió.

Sistemes de monitoratge de comunicacions digitals: Implantació d'una nova plataforma digital per a la supervisió, control i monitoratge de la xarxa de comunicacions, que permeti conèixer la geolocalització de cada element de la xarxa de telecomunicacions, així com el seu estat en temps real. D'aquesta manera assegurem el correcte i continu funcionament de les comunicacions que són la base de qualsevol sistema de digitalització de la xarxa de distribució.

Ciberseguretat: Millora de la seguretat informàtica en tot l'àmbit de gestió tècnica de la xarxa elèctrica, mitjançant la implantació d'elements de protecció i encriptació, que enforteixen la protecció en ciberseguretat de la gestió tècnica de l'activitat i de la resta d'inversions en digitalització.

Exercici 2023:

ADMS pel control de la xarxa de distribució: Implantació d'una plataforma digital de tractament i gestió d'un gran volum de dades de la xarxa de mitjana tensió, que permeti l'operació avançada i intel·ligent d'aquesta, la presa de decisions més àgil i eficient, amb eines predictives de data science, tot sota el concepte “Smart grid” per a la mitjana tensió.

Supervisió avançada de Centres de Transformació: Instal·lació de sensors en les sortides de baixa tensió dels centres de transformació, el monitoratge i l'avaluació de la qual permetrà millorar el control de la xarxa de baixa tensió, millorar la qualitat de subministrament, ajudar en el control i detecció de pèrdues no tècniques de la xarxa, així com agilitzar la identificació i resolució d'incidències en baixa tensió.

Ciberseguretat: Millora de la seguretat informàtica en tot l'àmbit de gestió tècnica de la xarxa elèctrica, mitjançant la implantació d'elements de protecció i encriptació, que enforteixen la protecció en ciberseguretat de la gestió tècnica de l'activitat i de la resta d'inversions en digitalització.

Per a l'execució de tan ambiciós pla de transformació digital treballem en el marc del programa de finançament del RD 1195/2021, de 21 de desembre, profunds NextGenerationEU, que regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric con carrego als profunds del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)