Què són les Smartgrids?

Les Smartgrids o xarxes intel·ligents són aquelles que contenen un conjunt de tecnologies i funcionalitats en diferents nivells (baixa, mitja i/o alta tensió) que donen resposta a les necessitats actuals del sistema a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Gràcies a les xarxes intel·ligents, tots els agents del sistema elèctric adquireixen protagonisme, inclosos els petits consumidors, que es converteixen en subjectes actius, gràcies a la integració de l’autoconsum, la generació distribuïda i el vehicle elèctric.

Per poder realitzar totes aquestes millores, cal dotar a les xarxes d’elements d’intel·ligència que permetin realitzar una monitorització, control i gestió a distància i de manera immediata de tot el sistema elèctric, aplicant tecnologies com la telegestió, automatització de centres transformadors, gestió digital de les subestacions, subministraments de vehicles elèctrics...

Beneficis de les Smart Grids

     • Millora de la fiabilitat, qualitat i seguretat del subministrament elèctric.
     • Optimització del consum i augment de l'eficiència.
     • Reducció de costos, operacions i despeses del consumidor final.
     • Augment de serveis i facilitat en les gestions pels consumidors.
     • Ajuda a la sostenibilitat i reducció de les emissions de CO2.

Principals reptes de les Smart Grids

     • Automatitzar i fer més robusta la xarxa
     • Desenvolupar arquitectures de generació descentralitzada
     • Integrar de forma eficient les noves figures (Prosumer, Agregador, Smart Cities...)
     • Potenciar la gestió activa de la demanda elèctrica
     • Fomentar l'ús del vehicle elèctric i millorar la seva infraestructura
     • Afavorir la major penetració de recursos renovable
     • Protegir la seguretat i privacitat de les dades

 

Vols saber-ne més?