Reptes de la mobilitat elèctrica sostenible

Tradicionalment la indústria del transport ha estat dominada per la dependència directa dels derivats del petroli, relegant els vehicles elèctrics en un segon pla. Això ha anat canviant les darreres dècades i per l’any 2040 s’espera que la majoria del transport urbà sigui amb vehicles elèctrics, amb una producció total de 548 milions de VE segons l’IEA, el qual suposarà un augment de la demanda d’energia elèctrica.

Els VE estan agafant popularitat degut a avantatges com per exemple les zero emissions, la no dependència dels recursos fòssils, poc soroll, eficiència...

Els vehicles elèctrics suposen una oportunitat en 3 factors clau:
1. VE com una nova demanda d’electricitat.
2. Infraestructura de Punts de Recàrrega de VE (PRVE).
3. VE com un sistema d’emmagatzematge d’energia (SEE).

Els VE representen un nova càrrega a la xarxa elèctrica, i poc a poc van guanyant competitivitat en el mercat a mesura que es van solucionant els reptes com el cost de les bateries, estratègies de càrrega eficient, interoperabilitat dels PRVE i la integració del VE en la xarxa elèctrica
El desenvolupament del vehicle elèctric ha d'anar associat a facilitat el desplegament de PRVE en edificis privats, comercials, vies públiques, electrolineres... El sistema de recàrrega del VE variarà en funció de paràmetres com el tipus de potència, el tipus de circuit de càrrega, el tipus de contacte o la direcció del flux de potència.

La integració de la infraestructura del VE a la xarxa elèctrica, en els municipis i en les residències requereix d’una gran coordinació i planificació.  Recentment, amb la introducció del concepte de xarxa intel·ligent, apareix també el concepte de Vehicle a la xarxa (Vehicle to Grid, V2G), el qual permet l’intercanvi d’energia entre el VE i al xarxa.

Existeixen 3 tipus de tecnologies de VE connectats a xarxa: la tecnologia Vehicle to Home (V2H), Vehicle to Vehicle (V2V) i la ja esmentada (V2G).

 • La tecnologia V2H consisteix en l’intercanvi de potència entre les bateries del VE i la xarxa domèstica. Les bateries en aquest cas poden actuar com un SEE.
 • La tecnologia V2V consisteix en una comunitat local de VE que permeten la càrrega i descàrrega entre ells.
 • La tecnologia V2G consisteix en el control i gestió de les càrregues del VE per part de la distribuïdora o els agregadors mitjançant la comunicació entre el VE i la xarxa.

Els edificis nous han de comptar amb una preinstal·lació de punts de recàrrega que faciliti la posterior instal·lació pels llogaters/propietaris per a totes les seves places.

Tipus de recàrrega: 

 • Punt de recàrrega normal: es tracta de l’opció més senzilla però alhora la més lenta i consisteix en un endoll de 230V amb un corrent d’entre 10A-16A, amb una configuració recollida a la normativa bàsica. Per a recarregar 100km, cal que el vehicle estigui endollat entre 6-8h. 
 • Estació de recàrrega semiRàpida: permet recarregar 100km entre unes 3-1 hora en funció de la potència de corrent que està entre els 7,5kW, fins als 22kW. S’associa sobretot per a donar cobertura a les estacions de recàrrega al sector terciari (centres d’oci, hospitals o centres comercials). 
 • Estació de recàrrega Ràpida: permet recarregar uns 100km en uns 30 minuts. Ofereix la recàrrega en corrent continu a 50kW, i en alterna 43kW. La seva ubicació adient és en vies ràpides o prop d’aquestes, ja que el temps que un vehicle hi estarà estacionat com a màxim es correspon a una parada de descans. 
 • Estació de recàrrega superRàpida (HPC): en els darrers temps s’estan començant a instal·lar punts que ofereixen recàrregues a més potència, podem trobar des de 80kW, fins a 350kW. Aquests equips permeten recarregar 100km entre 15-5 minuts, i ja no són exclusius per determinats vehicles.  

Tipus de connexió dels punts de recàrrega:

A l'hora de realitzar la connexió dels punts de recàrrega pot haver-hi 3 esquemes diferents, depenent de les característiques de les instal·lacions particulars:

1. Habitatge unifamiliar:

  • Connexió individual amb circuit addicional des del quadre de l'habitatge.
  • Mateix contracte que l'habitatge.

2. Habitatge amb plaça de garatge en conjunt inmobiliari:

  • Connexió individual del punt de recàrrega des del comptador de l'habitatge: Mateix contracte que l'habitatge.
  • Connexió col·lectiva (Recàrrega independent del contracte de l'habitatge).

3. Plaça de garatge en un garatge col·lectiu separat de l'habitatge:

  • Varis esquemes de connexió col·lectius possibles: amb repartiment de consums des del comptador del garatge o amb nous contractes.

 

Des d'Agri-Energia Elèctrica treballem per facilitar una progressiva integració del vehicle elèctric a la xarxa elèctrica. Per aquest motiu, posem a disposició un apartat de tràmits anomenat "Vehicle Elèctric", mitjançant el qual, podràs sol·licitar un nou punt de recàrrega o fer un augment de potència del mateix.

Trobaràs tota la informació per realitzar qualsevol tràmit relacionat amb el vehicle elèctric a l'enllaç següent:

Per aprofundir en el món del Vehicle Elèctric, pots consultar més informació als enllaços següents: