Fraus - Incidències

Els enganxaments il·legals a la xarxa, manipulacions del comptador,... generen perjudicis per tots els consumidors, començant per l’increment del cost tarifari degut a que les pèrdues del sistema elèctric és reparteixen entre tots els consumidors, i seguint per un alt risc de seguretat i de la salut de les persones.

És per això que si has vist algun tipus d’anomalia o manipulació dels elements elèctrics que pugui ser considerat presumpte frau elèctric, avisa’ns ,de forma totalment anònima, perquè puguem solucionar-ho en el menor temps possible.

El frau del fluid elèctric provoca que augmenti el preu de l’electricitat per a tots els usuaris, ja que la regulació actual repercuteix les pèrdues d’electricitat acumulades en tot el sistema en el càlcul de les tarifes de peatge.

A més, qualsevol manipulació dels equips o connexió il·legal representa un risc elevat per a les persones que les realitzen, per a tercers i per a les instal·lacions mateixes. Recordem que són actuacions fora de la normativa tècnica en vigor.

Les companyies elèctriques, segons la reglamentació vigent, estan obligades a lluitar contra el frau. Poden tallar el subministrament i suspendre’l de forma immediata davant qualsevol manipulació dels equips de mesura o connexió fraudulenta

 

Davant de possibles fraus:

Recordem als clients de que, en cas de substitució o d’intervenció en els equips de mesura, en cap cas es cobra cap quantitat al moment, sinó amb factura i mitjançant domiciliació bancària.

Recomanem als nostres clients que desconfiïn de tothom que els ofereixi sistemes per reduir el consum. En la majoria dels casos, acaba tractant-se d’un frau.

 

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari