Agrienergia disposa de comptadors intel·ligents al 100% de la seva xarxa

Agrienergia, des de ja fa un any, disposa de comptadors intel·ligents plenament integrats a la seva xarxa elèctrica.

 

Aquests nous comptadors estan en comunicació permanent amb el nostre centre de dades central, i aporten informació horària del consum elèctric, en termes de potència demanada i energia consumida, amb absoluta fiabilitat i de manera instantània.

Aquesta millora en qualitat i quantitat de dades ens permet garantir una facturació a partir de lectures sempre reals, així com posar a disposició dels nostres clients, a través de l’àrea privada de la nostra web, totes les dades del seu consum elèctric, de manera que puguin entendre els seus hàbits de consum, optimitzar-los i valorar amb dades reals la conveniència d’avançar en nous vectors energètics, com ara l’autoconsum fotovoltaic o la gestió activa de la seva demanda per aportar flexibilitat al sistema.

  • Comptador_intel·ligent_2021