Agrienergia integra gairebé 7 MW d’autoconsum a la seva xarxa elèctrica

A tancament de l’any 2023 s’han registrat 6,7 MW de potència d’autoconsum fotovoltaica connectada a la xarxa d’Agri-Energia Elèctrica, amb la previsió de superar els 7 MW durant el mes de gener de l’any 2024.

De continuar aquest ritme de creixement, s’espera arribar a finals de l’any 2024 amb una potència d’autoconsum instal·lada propera als 10 MW.

Aquesta generació renovable exigeix una xarxa elèctrica més robusta i intel·ligent, i amb la capacitat suficient, per tal d’assumir fluxos d’energia intermitents, no previsibles, i de sentit i muntant molt canviant, tot això sense afectació a la qualitat del subministrament per a la resta d’usuaris de la xarxa.

Des d’Agri-Energia Elèctrica continuem implementant mesures per reforçar la xarxa actual, renovant-la i dotant-la d’una major capacitat, alhora que impulsant projectes de digitalització i modernització per optimitzar la seva gestió.

La digitalització de la xarxa no només optimitza la distribució d’energia, sinó que proporciona als usuaris un major coneixement i control sobre el seu consum o la seva generació, fomentant una participació més activa dels ciutadans en la gestió de la seva pròpia energia.

Aquesta integració de l'autoconsum a la nostra xarxa, tan important i exitós, ens reforça en el compromís amb un futur energètic sostenible i resilient, contribuint així de manera significativa al canvi de model energètic des del nostre paper de facilitadors i dinamitzadors de la transició energètica al nostre territori.