Agrienergia reforça la digitalització de la seva xarxa elèctrica per facilitar la transició energètica més eficient al territori

El nou model energètic de descarbonització, basat en nous vectors de consum i generació, aporta benèfics indubtables pel medi ambient, però a la vegada planteja reptes de gestió que hem d’enfrontar amb innovació i tecnologia.

 

Les xarxes elèctriques tradicionals s’han de transformar en xarxes intel·ligents, que integrin, sense afectació a la qualitat del servei elèctric, noves fonts de generació distribuïda, així com nous models de consum i gestió activa de la demanda.

Això implica gestionar una xarxa elèctrica amb fluxos energètics bidireccionals, canviants i difícils de preveure, amb introducció de pertorbacions en nivells de tensió i freqüència,  gestió que no és possible si no es disposa d’elements digitals a la xarxa, que detectin i alertin en temps real dels canvis, i actuïn telemàtica i instantàniament per a retornar l’equilibri a la xarxa.

A més, tot això s’ha de recolzar en una xarxa de telecomunicacions robusta, fiable i cibersegura.

En aquest context, Agrienergia ha posat en marxa un Pla Estratègic de Digitalització de la seva xarxa pels anys 2021, 2022 i 2023 que, amb una inversió de més de 800.000 €, aportarà la transformació digital necessària per a la supervisió avançada i l’actuació telemàtica sobre les seves xarxes de baixa i mitja tensió, permitent la integració dels vectors de la transició energètica sense afectació a la qualitat del subministrament elèctric.

  • Smartgrid_2022