Agri-Energia Elèctrica posa en marxa la campanya anual de tala i poda

La correcta integració de les línies elèctriques a l’entorn natural, mantenint els nivells més alts de seguretat, exigeix mantenir un espai físic de seguretat entre línies i vegetació.

D'aquesta manera es poden evitar riscos de curtcircuits que podrien provocar caigudes de tensió, amb impacte en la qualitat del subministrament elèctric, o inclús incendis, amb riscos i conseqüències no desitjades per la natura i les persones.

Ara, que estem als inicis de la primavera, l’època on els arbres recuperen la seva força, i rebroten noves fulles, branques i fruits, és el moment idoni per escometre les accions que permetin mantenir aquests espais de seguretat entre línies i vegetació, ja que ara els arbres es recuperen millor de les accions de poda, i poden cicatritzar les ferides, que queden  ben segellades.

Per això, des d’Agri-Energia Elèctrica posem en marxa aquest mes la campanya anual de manteniment selectiu d’arbrat, que vertebrem entorn de dos eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal al voltant de la xarxa elèctrica i les inspeccions i revisions exhaustives de totes les instal·lacions.

A més, donades les circumstàncies actuals de sequera severa a bona part del territori, és especialment important dur a terme aquestes tasques amb diligència, per evitar qualsevol risc d’incendi de cara al pròxim estiu.

Pots consultar més informació sobre riscos elèctrics en treballs de tala i poda a l’espai divulgatiu de la pàgina web:

https://www.agrienergiaelectrica.com/ca/espai-divulgatiu/compromesos-amb-el-medi-ambient/riscos-electrics-en-treballs-de-poda-i-tala/