Agrienergia inverteix aquest any 1,4 M€ en la millora de la xarxa elèctrica

Com a part del nostre Pla d’Inversió 2021-23, aquest any 2022 invertirem 1,4 M€ en noves línies elèctriques que millorin la qualitat del subministrament elèctric als nostres clients.

 

Es tracta d’un pla d’augment de capacitat de la xarxa actual, és a dir, renovació o construcció de noves línies, que interconnectin les actuals, de manera que, davant incidències o fallada en un tram d’una línia elèctrica, que provoqui tall de subministrament en una zona determinada, sigui possible l'alimentació d’energia a aquesta zona des d'una altra línia.

Aquestes noves inversions es plantegen amb el mínim impacte ambiental i paisatgístic, i garanteixen una millora molt important en la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric en zones més aïllades i, per tant, més desprotegides davant incidències tècniques o climatològiques a la xarxa elèctrica.