Què és una distribuïdora elèctrica i què es una comercialitzadora de llum

De vegades tenim problemes amb la factura elèctrica, volem canviar de tarifa o de companyia, volem demanar aclariments sobre algun concepte, i no sabem a on informar-nos.

Ens parlen de la nostra distribuïdora o de la nostra comercialitzadora, però és habitual no conèixer o diferenciar el paper que juga cadascuna i la relació que té amb el nostre subministrament elèctric.

A continuació explicarem quines són les funcions bàsiques de cadascuna, quines feines realitzen i les diferències principals, per tal de saber a on informar-nos per a cada qüestió, dubte o gestió que ens sorgeixi en relació amb el nostre subministrament de llum.

 

Què és una distribuïdora de llum?

Les distribuïdores som les empreses encarregades de fer arribar el subministrament elèctric a les llars i negocis, realitzant la connexió a la xarxa elèctrica.

Som els responsables d’estendre els cables elèctrics, d’instal·lar els transformadors, de la instal·lació del comptador, de comprovar el seu correcte funcionament i de respondre en cas d’avaria o tall de llum.

La distribuïdora no es pot escollir, ja que depèn de la zona a on s’ubica el subministrament elèctric, de la xarxa a la qual es connecta el consum per a obtenir l’energia elèctrica.

AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA, S.A. som una empresa distribuïdora. Pots consultar la nostra zona de distribució a l’enllaç següent: https://www.agrienergiaelectrica.com/ca/la-nostra-xarxa/

 

Què és una comercialitzadora de llum?

Una comercialitzadora de llum és l’encarregada de comprar l’energia elèctrica que circula per la xarxa de la distribuïdora, per a vendre-la al client. És l’empresa que fa la factura de llum al client.

La comercialitzadora cobra al client per l’energia consumida, però també cobra els peatges que paga a la distribuïdora per utilitzar la xarxa de distribució, a més de cobrar els càrrecs, impostos i qualsevol altre concepte definit per llei, imports que ingressa al Govern.

La contractació de la comercialitzadora és lliure: qualsevol subministrament de llum es pot contractar amb qualsevol comercialitzadora. I és la comercialitzadora la que s’encarrega dels tràmits amb la distribuïdora que correspongui al subministrament.

La comercialitzadora fa la factura elèctrica al consumidor en funció de la tarifa o el producte que tingui contractat, i gestiona qualsevol canvi de contracte amb la distribuïdora: potència, titular, etc. És qui resol al consumidor els dubtes sobre contractes, la factura elèctrica o els preus actuals.

Actualment, es pot contractar una tarifa lliure amb qualsevol comercialitzadora de llum, segons les ofertes de cadascuna, o, en cas de ser un consumidor vulnerable o amb dret al bo social, es pot contractar el PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor), la tarifa regulada pel Govern que només poden oferir les comercialitzadores de referència (https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10)