Des del mes de setembre ja es poden fer tots els tràmits digitalment amb Agrienergia

El dia 1 de setembre de 2022 vam posar en marxa una nova plataforma digital d’atenció al client, des de la qual fer qualsevol tràmit en format on line.

 

Amb aquesta plataforma es poden iniciar gestions i peticions des de l’ordinador personal, sense desplaçaments, a qualsevol hora, amb garantia màxima de traçabilitat i amb la possibilitat de fer el seguiment on line de l’estat i la evolució del tràmit realitzat.

L’accés a la plataforma es realitza de manera àgil i senzilla, a través de l’àrea privada de la web d’Agrienergia Elèctrica, registrant-se amb un usuari i contrasenya propis, que garanteixen la seguretat i protecció de les dades personals, així com de la informació enviada a la companya elèctrica.

Entre les principals gestions i tràmits que es poden realitzar amb aquest nou canal destaquem:

  • Sol·licituds de nous subministraments o modificacions (ampliacions de potència, canvis de tensió o modificacions d’instal·lacions particulars)
  • Sol·licituds d’accés i connexió a la xarxa elèctrica (tant per generadors com per autoconsum)
  • Sol·licitud de serveis afectats
  • Tramitació de reclamacions

A part d’aquestes novetats, cal recordar que a través de l’àrea privada, cada client pot accedir a informació molt rellevant per a controlar el seu consum, fer-lo més eficient i reduir l’import de la factura elèctrica, mitjançant:

  • La consulta de l’energia consumida o abocada a la xarxa, en termes horaris, diaris, mensuals o anuals
  • La consulta de la potència màxima demandada, per a optimitzar la potència contractada

Finalment, si no estàs ja registrat, t’invitem a fer-lo, a través de l’enllaç: https://clients.agrienergiaelectrica.com/activacion