Digitalització de la xarxa elèctrica

04/08/2020
Comunicació AE

Un dels pilars d’actuació d’Agri-Energia Elèctrica és la transformació digital en el camp de les xarxes de distribució elèctrica intel·ligent, les anomenades Smart Grids.

Un dels pilars d’actuació d’Agri-Energia Elèctrica és la transformació digital en el camp de les xarxes de distribució elèctrica intel·ligent, les anomenades Smart Grids. Aquestes xarxes integren les diferents tecnologies d’informació i comunicació amb la monitorització i control necessaris per optimitzar el consum, fiabilitat i qualitat del subministrament elèctric.

Durant els última anys, Agri-Energia Elèctrica ha transformat i automatitzat la xarxa elèctrica, instal·lant més de 13.000 comptadors intel·ligents, renovant bona part dels centres de transformació i monitoritzant la xarxa. D’aquesta manera es pretén fer front als reptes futurs, com per exemple, la integració d’energies renovables, la generació distribuïda i l’augment de l’ús del vehicle elèctric entre d’altres.

Aquest fet ens dóna la oportunitat d’oferir un ventall més ampli de serveis als nostres clients, millorar la operació de la xarxa elèctrica i millorar la qualitat del subministrament als nostres clients.

En definitiva, aquest procés de digitalització de la xarxa elèctrica, permet guanyar en fiabilitat, sostenibilitat i eficiència. També implica una reducció en les emissions de CO2, fet que implica lluitar contra l’escalfament global.