Digitalització: Element clau en la distribució elèctrica del futur

La transició de la xarxa elèctrica tradicional cap a les anomenades Xarxes Intel·ligents (“Smart Grids”), amb la seva digitalització, és una prioritat associada al canvi de model

Amb la digitalització de la xarxa elèctrica es pretén donar resposta a la major complexitat de gestió que planteja, per exemple, la bidireccionalitat i intermitència dels fluxos de potència associats a la generació distribuïda, o al creixement de consum i potència associats a la electrificació de la demanda i el vehicle elèctric, tot amb el plantejament més eficient, però també mantenint, tant la qualitat i confiabilitat del servei, com la seguretat de les infraestructures.

Per aconseguir tot això, és imprescindible dotar la xarxa elèctrica de la monitorització i solucions digitals necessàries per tal de conèixer el seu estat en tot moment en aquells punts més crítics, mitjançant el seu anàlisis i control, permetent l’actuació remota més immediata i eficient en termes mediambientals.

A la xarxa d’Agri-Energia Elèctrica la digitalització és ja una realitat. Els esforços per adequar la xarxa elèctrica al context actual s’han accentuat els últims anys amb la irrupció de l’autoconsum i la mobilitat elèctrica, així com per respondre i complir amb el plantejament estratègic de la nostra empresa d’alinear-nos amb la Transició Energètica com agents impulsors i facilitadors de la mateixa a la nostra zona de distribució.

El conjunt de solucions incorporades a la nostra xarxa es poden classificar en 4 grans grups: sensors, connectivitat, anàlisis de dades i actuadors de xarxa.

Els sensors i la infraestructura de mesura avançada (AMI) recopilen dades essencials, la connectivitat permet la comunicació entre els components de la xarxa, l'analítica de dades processa i examina les dades recopilades, i els actuadors executen accions basades en algoritmes de tractament avançat de les dades per optimitzar el rendiment de la xarxa.

La proliferació del IoT “Internet of Things”, contribueix a la sostenibilitat dels sistemes, mitjançant una millor supervisió i planificació de la xarxa elèctrica, una millora en la qualitat del servei per al consumidor i un major control dels defectes en temps reals, reduint dràsticament les avaries i el temps d’afectació.

Des d’Agri-Energia Elèctrica seguim treballant per ser líders en innovació i sostenibilitat, consolidant la nostra xarxa com a “Xarxa Intel·ligent”, amb la voluntat de contribuir amb un futur energètic més eficient i sostenible, mantenint el nivell de qualitat i l’accessibilitat a l’energia per a les empreses, autònoms, famílies i totes les persones connectades a la nostra xarxa elèctrica.

 

Pots conèixer més sobre les “Smart Grids” o els nostres projectes de digitalització al següent enllaç:

https://www.agrienergiaelectrica.com/ca/espai-divulgatiu/compromesos-amb-la-transformacio-digital/