Impacte del vehicle elèctric a la xarxa de distribució d'electricitat

La irrupció del vehicle elèctric, sembla ser el proper vector de la transició energètica amb desplegament massiu a la nostra societat.

Presenta un impacte directe en la planificació i operació de la xarxa de distribució, donades les necessitats d’energia i potència elèctriques d’aquest model de mobilitat.

La irrupció del vehicle elèctric necessàriament es veu acompanyada del desplegament de nous i nombrosos punts de recàrrega distribuïts per tota la xarxa de distribució, tant en baixa com en mitja tensió.

Addicionalment, durant el propers anys es preveu una augment en la capacitat d’emmagatzematge de les bateries dels vehicles i un augment en la disponibilitat de punts de recàrrega privats i públics en el conjunt de la xarxa viària.

Per això, des d’Agri-Energia Elèctrica estem treballant ja per a integrar i assumir aquests efectes, anticipant l’impacte real de la càrrega i descàrrega dels vehicle elèctrics en la nostra xarxa de distribució.

És important entendre que la electromobilitat ve associada a un canvi de paradigma, on destaquen el paper proactiu que agafa el consumidor dins el model energètic actual, l’aparició de l’autoconsum, els sistemes d’emmagatzematge d’energia i la penetració d’energia distribuïda a la xarxa de distribució.

 A Agri-Energia Elèctrica creiem que hem de recolzar aquest canvi que dona prioritat i protagonisme al consumidor, i per tant és imprescindible seguir apostant pel reforç continu de la xarxa de distribució.

Si vols saber-ne més, pots consultar el nostre article sobre els reptes de la mobilitat elèctrica sostenible: https://www.agrienergiaelectrica.com/ca/espai-divulgatiu/compromesos-amb-la-transicio-energetica/reptes-de-la-mobilitat-electrica-sostenible/