Smartgrid - Xarxes intel·ligents

Què són les xarxes intel·ligents?

Les xarxes intel·ligents són aquelles que contenen un conjunt de tecnologies i funcionalitats en diferents nivells (baixa, mitja i/o alta tensió) que donen resposta a les necessitats actuals del sistema a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Gràcies a les xarxes intel·ligents, tots els agents del sistema elèctric adquireixen protagonisme, inclosos els petits consumidors, que es converteixen en subjectes actius, gràcies a la integració de l’autoconsum, la generació distribuïda i el vehicle elèctric.

Per poder realitzar totes aquestes millores, cal dotar a les xarxes d’elements d’intel·ligència que permetin realitzar una monitorització, control i gestió a distància i de manera immediata de tot el sistema elèctric, aplicant tecnologies com la telegestió, automatització de centres transformadors, gestió digital de les subestacions, subministraments de vehicles elèctrics...

Beneficis de les Smart Grids

     • Millora de la fiabilitat, qualitat i seguretat del subministrament elèctric.
     • Optimització del consum i augment de l'eficiència.
     • Reducció de costos, operacions i despeses del consumidor final.
     • Augment de serveis i facilitat en les gestions pels consumidors.
     • Ajuda a la sostenibilitat i reducció de les emissions de CO2.

Principals reptes de les Smart Grids

     • Automatitzar i fer més robusta la xarxa
     • Desenvolupar arquitectures de generació descentralitzada
     • Integrar de forma eficient les noves figures (Prosumer, Agregador, Smart Cities...)
     • Potenciar la gestió activa de la demanda elèctrica
     • Fomentar l'ús del vehicle elèctric i millorar la seva infraestructura
     • Afavorir la major penetració de recursos renovable
     • Protegir la seguretat i privacitat de les dades

 

Comptador de Telegestió

Per el client, l’element més important de tota la xarxa és el nou comptador de Telegestió. Aquest comptador, que està en constant comunicació amb els nostres sistemes centrals, ofereix uns grans avantatges referents a la informació que es pot obtenir del subministrament elèctric:

    • Informació horària de consum d’energia, permetent gestionar i flexibilitzar la demanda en relació al cost de l’energia.
    • Informació dels consums de facturació, fent que ja no sigui necessari realitzar lectures estimades, i que la facturació sempre tingui els consums reals del període a facturar.
    • Digitalització de les operacions, podent canviar els valors de la potència contractada, o la tarifa directament des dels nostres serveis centrals, sense la necessitat d’enviar un tècnic al seu domicili.
    • Millora de la qualitat del servei gràcies a les notificacions de possibles incidències que pugui haver-hi al seu subministrament.