Sol·licitud Codi CAU

Codi que identifica de manera única l'autoconsum. Ho sol·licita l'empresa instal·ladora habilitada a l'empresa distribuïdora i relaciona tots els consumidors i totes les instal·lacions properes de generació associats a l'autoconsum.

Per a les instal·lacions en modalitat de subministrament amb autoconsum exemptes d'obtenir els permisos d'accés i connexió, amb caràcter previ a presentar les dades al registre de les diferents comunitats autònomes, l'instal·lador o el titular sol·licitarà el codi CAU a la bústia de correu info@agrienergiaelectrica.com amb la informació que es detalla a continuació. 

Per poder aportar el codi CAU el sol·licitant ha de:

  • Omplir, signar i enviar el formulari "Sol·licitud codi CAU".
  • En cas d'actuar en representació del client, omplir, signar i enviar el formulari "Model autorització representant".

Per la resta de les instal·lacions, el CAU es facilitarà al tràmit de sol·licitud del permís d'accés i connexió.