Sol·licitud d'augment de potència i/o canvi de tensió

Si has de demanar un augment de potència que està dins dels drets de potència màxima autoritzada, pots realitzar la gestió directament a través de la teva comercialitzadora.

Si necessites sol·licitar una modificació del subministrament d'energia elèctrica, pots realitzar una sol·licitud mitjançant un instal·lador o directament a través de la àrea privada (disponible próximament).

Per sol·licitar una modificació del subministrament, el sol·licitant ha de:

  • Omplir i firmar el formulari (Triar en funció de la potència).
  • Adjuntar els documents que es detallen al final del formulari anterior.
  • Enviar la documentació al correu electrònic info@agrienergiaelectrica.com.

Vols saber si el teu subministrament està preparat per suportar la potència que vols contractar?