Estudi de capacitat per augment de potència o canvi de tensió

Està preparat el meu subministrament/escomesa per suportar la potència que vull contractar?

Quins documents necessito aportar?

Quan em costarà?