Donar d'alta un nou subministrament

Si necessites sol·licitar un nou subministrament d'energia elèctrica, pots realitzar una sol·licitud mitjançant un instal·lador o directament a través de la àrea privada, el nostre portal per tal de gestionar les sol·licituds d'accés i connexió a la nostra xarxa.

Per sol·licitar l'alta d'un nou subministrament, el sol·licitant ha de:

  • Omplir i firmar el formulari (Triar en funció de la potència).
  • Adjuntar els documents que es detallen al final del formulari anterior.
  • Enviar la documentació al correu electrònic info@agrienergiaelectrica.com.