Sol·licitud nou Punt de Recàrrega Vehicle Elèctric

Si necessites sol·licitar un nou Punt de Recàrrega de Vehicle Elèctric, pots realitzar una sol·licitud mitjançant un instal·lador o directament a través de l'àrea privada, el nostre portal portal per donar d'alta totes les sol·licituds d'accés i connexió a la nostra xarxa.

Per sol·licitar un nou Punt de Recàrrega de Vehicle Elèctric o ampliació de potència, el sol·licitant ha de:

  • Omplir i firmar el formulari
  • Adjuntar els documents que es detallen al final del formulari anterior.
  • Enviar la documentació al correu electrònic info@agrienergiaelectrica.com.