Capacitat de xarxa

En compliment del que preveuen l’article 33.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l’article 5.4 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, i segons la informació recollida a l'article 12 de la Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, adjuntem a continuació la informació relativa a la capacitat d'accés disponible a la xarxa que opera AgriEnergia Elèctrica a data 01-06-2024:

Atès que la capacitat d'accés a la xarxa elèctrica pot variar al llarg de el temps, tant per variacions en les demandes previstes com per noves sol·licituds de permisos d'accés, les capacitats d'accés publicades s'han de considerar com orientatives per qualsevol data posterior a la de publicació.


Històric de documents de capacitat d'accés: