Agri-Energia Elèctrica inverteix per augmentar la capacitat de la xarxa elèctrica

El nou model energètic, a partir de la Transició Ecològica impulsada des d’Europa, ens porta a una major electrificació dels nostres usos energètics.

La substitució de combustibles fòssils per electricitat generada a partir de fonts renovables garanteix una energia més neta i descarbonitzada, però, a la vegada, requereix xarxes elèctriques més robustes per fer arribar a habitatges, empreses i negocis més volum d’electricitat.

Per això, a Agri-Energia Elèctrica hem portat a terme inversions per actualitzar, reforçar i digitalitzar la nostra xarxa elèctrica.

En aquest sentit, actualment estem en procés de finalitzar el projecte de reforma d’un tram de Línia d’Alta Tensió que connecta el nucli del Pla de l’Estany amb l’Alt Empordà.

Es tracta d’un tram de més de 3,5 km i gairebé 40 suports, que contribueix notablement al mallat de la xarxa de distribució a la zona, augmentant la seva capacitat i millorant la fiabilitat i qualitat del subministrament elèctric.

L’augment de la capacitat d’aquesta línia proporciona una via natural per l’alimentació de demandes elèctriques, transport i evacuació d’energia en aquesta zona, a la vegada que descongestiona altres línies elèctriques actuals. A la vegada, es dota aquest tram de xarxa de la digitalització necessària per al seu control automatitzat.

El projecte s’engloba dins del Pla d’Inversió Trianual d’Agri-Energia Elèctrica, planificat per tal de maximitzar la utilització de la capacitat de la xarxa (major capacitat de consum, generació, emmagatzematge i flexibilitat) i dotar a la xarxa de distribució actual de la intel·ligència necessària per afavorir la integració de renovables, millorant la continuïtat, fiabilitat i qualitat del subministrament elèctric.

D’aquesta manera, s’aconsegueix donar resposta a la penetració de la generació distribuïda, la irrupció del vehicle elèctric, l’emmagatzematge i el paper cada vegada més actiu del conjunt de consumidors de la xarxa.